Postup na pozici CEO

Tento program je určen pro vedoucí pracovníky, kteří se uchází o svou první ředitelskou pozici. Zpravidla pochází z prostředí financí, controllingu nebo výroby. Díky svým dosavadním zkušenostem z praxe dobře chápou, jak fungují oddělení daleko nad rámcem jejich původního útvaru Váš mentor a sponzor se zasazuje o Vaše povýšení, ale kromě Vás jsou často ve hře další interní nebo externí kandidáti, kteří se o danou pozici uchází.

Přechod z pozice ředitele útvaru na pozici generálního ředitele je v mnoha ohledech velká změna. Od nového ředitele se mimo jiné vyžaduje, aby systematicky zdokonaloval svůj sebemanagement, a dostál tak mnohostranným požadavkům na energii a odolnost. Zde nejde o pouhou organizaci času. Jde o překonání potenciálních potíží a překážek, které jsou v roli ředitele daleko závažnější a významnější než na bývalých vedoucích pozicích.

Zde je výběr témat, před nimiž noví ředitelé stojí a se kterými si musí poradit:

  • Akceptování ambivalentní situace – „jste ostražití a na pozoru“ - a stejně tak i ostatní
  • Budete objektem kritického pozorování kolegů, centrály a akcionářů v dosud nepoznané míře
  • okolí bude vnímat a interpretovat každou Vaši poznámku, komentář nebo neverbální gesto – často se zcela nesmyslnými závěry
  • extrémní tlak před určitými rozhodnými dny (nejen v podnicích kótovaných na burze)
  • budete neustále exponováni vůči médiím, připadnou Vám reprezentační povinnosti
  • různorodé skupině hráčů s různými komunikačními styly musíte v minimální době a s minimálním osobním nasazením udat směr a vysvětlit zadání
  • spontánní nebo přespříliš emocionální rozhodnutí se často dají korigovat jen s velkou námahou a za vysokou cenu
  • jako ředitel musíte rozvíjet strategie a schopnosti uplatňování nepřímého vlivu, které nebudou kompromitovat Vaše osobní hodnoty
  • Stávající spojenectví a záchranné sítě kontaktů ve firmě, které Vám dodávají jistotu, jsou nestálé a všichni zúčastnění je neustále prověřují a korigují. Kdo si nikdy nemůže být jistý, zda je ještě prioritou pro své staré spojence, mentory či sponzory, se musí mít neustále na pozoru.

Činnost a agenda ředitele má do značné míry co do činění spíše s lidmi než s čistě obchodními a věcnými rozhodnutími. Aby se zajistilo, že zaměstnanci podají výsledky, které podnik potřebuje, jsou často potřeba těžká a drahá rozhodnutí – což klade vysoké požadavky na čas a energii ředitele. 

Většina vedoucích pracovníků si je vědoma toho, že zcela nezvládají složitost mezilidských vztahů v pracovním životě, zvláště pak to, jak se vypořádat s různými očekáváními nadřízených, kolegů i sebe sama. I když jsou výrazně zkušenější než na začátku své kariéry a nemyslí tak černobíle, pozorují, že čerpají hlavně z toho, co se naučili sami. Často vzniká dojem, že se nachází těsně pod tou úrovní, kterou aktuální situace vyžaduje. Zjistili, že mají sklon dělat stále stejný druh chyb, kterým by se přitom mohli vyhnout, a také vědí, že se jejich úhly pohledu v průběhu let výrazně nezměnily.

Na žádné z těchto témat nejsou vedoucí pracovníci cíleně připravováni. Přesto si většina z nich přeje být lépe vybavena, aby se s nimi mohla vypořádat.  

Právě v turbulentních dobách, kdy každý zaměstnanec cítí nejistotu, snaží se zorientovat a hledá řešení, jsou noví ředitelé od začátku vystaveni tvrdé zkoušce – často nedostanou ani oněch proslulých 100 dní hájení. V mém programu pro ředitele získáte cenné poznatky a rozšíříte svůj repertoár o nové možnosti, které Vám pomohou úspěšněji uřídit vztahy s akcionáři, udržet si pod kontrolou interní „politické“ vztahy a zachovat si chladnou hlavu i pod tlakem. 

"Čeho už se nechci vzdát, je (speciálně vyškolený) partner, k němuž mám důvěru a s nímž můžu probrat všechny své pracovní záležitosti, aniž bych si musel dělat starosti, že by je mohl vnitropoliticky využít, že by předával informace dál a/nebo mi dával nějaké nekvalifikované rady. Svými speciálními otázkami mě vede k tomu, abych ve složitých rozhodovacích situacích nacházel nové cesty a přemýšlel o alternativách. To všechno jsou věci, které člověk nutně nemusí najít v okruhu kolegů, rodiny či přátel, a které mi neustále pomáhají optimálně fungovat v koncernu."  Generální ředitel, bývalý finanční ředitel

Co říkají další zákazníci:


Další informace pro regionální vedoucí lidských zdrojů a ředitele, kteří mají zájem o rozvoj určitého zaměstnance, obsahuje má 4-stránková brožurka, kterou Vám na vyžádání ráda zašlu. Je zamýšlena jako výchozí základ pro rozhovor mezi manažerem a potenciálním koučovaným, který pak může pokračovat se mnou.